002387_05_049878

V POLIČCE VZINKLO NOVÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Jsme rádi, že se dobrovolnictví v Pardubickém kraji neustále rozvíjí. Dalším městem, kde se mohou zájemci zapojit do akreditovaných dobrovolnických aktivit je od ledna tohoto roku také Polička. Organizace, ve kterých pomáhají dobrovolníci a také dobrovolníky samotné si pod svá křídla vzala Oblastní charita Polička. Více o vzniku nového dobrovolnického centra nám sdělily jeho koordinátorky Jana Poliačiková a Eva Skalníková.

Dovolte, abychom Vás informovali o novém Dobrovolnickém centru Oblastní charity Polička, které získalo od 1. ledna 2022 akreditaci a zajišťuje dobrovolnickou službu pro region Poličsko. Dobrovolnictví není pro naši organizaci neznámým pojmem, s dobrovolníky pracujeme již mnoho let a jejich práce si nesmírně vážíme.

V čem tedy tkví rozdíl, v čem se naše služba mění či rozšiřuje? Do konce roku 2021 pomáhali dobrovolníci v naší organizaci při sbírkách, akcích i v jednotlivých službách. Toto jistě hodláme zachovat a budeme se těšit na každou společně strávenou chvíli. Od nového roku máme navíc program, který připravuje dobrovolníky i jiným organizacím pracujícím především v sociální oblasti. Aktivně vyhledáváme dobrovolníky, proškolíme je a na základě smluvních vztahů s přijímajícími organizace jim najdeme uplatnění. V Poličce se jedná o Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Rodinné centrum Podané srdce, Domov důchodců v Poličce, Bystrém je to Centrum sociálních služeb Bystré, DOMOV Bystré a Domov pro seniory Bystré.

Více informací naleznete na webových stránkách Oblastní charity Polička www.policka.charita.cz. Naše motto zní: „Daruj kousek sebe“. Přidáte se k nám?