calculator-gefeb4d465_1280

VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ NA ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ

S koncem roku se blíží i termíny vyúčtování poskytnutých dotací, a to i v krajském a celostátním programu na podporu rozvoje dobrovolnictví.

Dotace přidělené z programu „Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006, o sociálních službách v Pardubickém kraji na rok 2021“ musí být řádně vyúčtovány k 31. prosinci 2021 a vyúčtování předloženo na předepsaném formuláři Pardubickému kraji, odboru sociálních věcí, nejpozději do 25. ledna 2022. Pokyny a formuláře jsou k dispozici zde: Pardubický kraj – Dotační programy probíhající (pardubickykraj.cz). Kontaktní osobou je Ing. Naděžda Ferenčíková (tel.: 466 026 226, e-mail: nadezda.ferencikova@pardubickykraj.cz).

Příjemci dotace z programu Ministerstva vnitra ČR „Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2021“ jsou povinni zaslat vyúčtování do 15. února 2022 odboru prevence kriminality MV ČR v písemné podobě poštou nebo prostřednictvím datové schránky,  a to dle podmínek stanovených v příslušném rozhodnutí o přidělení dotace a dle čl. 8 Zásad poskytování dotací. Veškeré podklady potřebné k vyúčtování jsou zveřejněny na webových stránkách MV: https://www.mvcr.cz/clanek/dotace-na-akreditovane-projekty-642310.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d. Případné dotazy zodpoví Mgr. Veronika Studzinská (tel.:  974 832 520, e-mail: veronika.studzinska@mvcr.cz).