piknik-4-1-800×445-1

VÝZKUM DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH V DOBĚ PANDEMIE

Na jaře loňského roku se naše společnost potkala se zcela novou výzvou v podobě pandemie koronaviru. Řada lidí se rozhodla zapojit jako dobrovolníci do pomoci v oblasti zdravotních a sociálních služeb, kde se projevila veliká zátěž spojená s pandemií. Od června do září 2021 realizuje tým výzkumnic na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy výzkum, který má za cíl zjistit, jak v uplynulých měsících probíhalo dobrovolnictví v sociálních a zdravotních službách a co může tato zkušenost dobrovolníků znamenat pro naši společnost do budoucna. Členky týmu Tereza Pospíšilová a Magdaléna Šťovíčková Jantulová se výzkumům dobrovolnictví a občanské společnosti věnují již řadu let a na tato témata publikovaly odborné studie, knihy a články doma i v zahraničí.

Pro účely současného výzkumu se hledají dobrovolníci a dobrovolnice – ženy a muži jakéhokoli věku, kteří se podíleli na pomoci v sociálních a zdravotních službách během pandemie od března 2020 do června 2021, a to kdekoliv v České republice. Každý, kdo chce pomoci objasnit, co se s dobrovolnictvím ve společnosti během pandemie dělo, se může podělit o své zkušenosti a názory. Výzkum je zcela anonymní a jeho hlavní částí je psaný či nahraný příběh o dobrovolnictví z doby koronavirové pandemie. Jeho obsahem má být popis, jak jednotliví dobrovolníci prožívali svoji dobrovolnickou činnost, co si z ní vzali a co to pro ně bude znamenat do budoucna.

Do výzkumu je možné se zapojit online ZDE. V případě dotazů se obracejte na adresu: dobrovolnictvi21@fhs.cuni.cz.