86a59011d0276095062868669a4a2e32-1920×437

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO POMOC V PALIATIVNÍ A HOSPICOVÉ PÉČI

Základním posláním oddělení paliativní a hospicové péče v Albertinu v Žamberku je pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta k jeho osobnosti. Jsme přesvědčeni, že lidský život v jakékoliv podobě je vzácným darem, a proto je třeba si jej vážit a chránit. V péči o nevyléčitelně nemocné se snažíme naplnit celou šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný život. Usilujeme o naplnění dnů nemocného životem, zároveň však respektujeme smrt jako nedílnou a přirozenou součást života.

Co požadujeme od dobrovolníků, když přichází ke našemu pacientovi:

  • mluvíme o tom, o čem nemocný mluvit chce a potřebuje
  • často mlčíme a jsme pouze přítomni, když nemocný mluvit nemůže či nechce
  • někdy ho držíme za ruku, aby se nebál, aby se necítil sám
  • někdy čteme, někdy zpíváme, díváme se společně na televizi, jdeme ven na procházku
  • podáváme pití a jídlo, upravíme lůžko, pomůžeme na toaletu
  • někdy trávíme noc u lůžka či v doslechu, aby si blízký, který pečuje, mohl odpočinout
  • plníme přání umírajícího člověka, pokud jsou v našich silách a možnostech

Dobrovolníci budou vysláni Dobrovolnickým centrem KONEP.