Ze_setkani1

ZÁSTUPCI DOBROVOLNICKÝCH CENTER V KRAJI SE OPĚT SETKALI

Pardubický kraj má podporu neziskového sektoru a v něm i dobrovolnictví jako jednu ze svých vlajkových lodí už řadu let. Od roku 2020 mu v tom pomáhá i Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje provozované Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP), které koordinuje poptávky i nabídky dobrovolnické pomoci. Co dobrovolníci potřebují a co letos chystají, probírali v minulých dnech zástupci kraje, KONEPu a dobrovolnických center z celého regionu.

„V minulých letech jsme se přesvědčili, že bez dobrovolníků bychom nezvládali mnoho zatěžkávacích zkoušek současnosti. Ale neobejdou se bez nich ani různé sociální služby, zájmové, pedagogické a další činnosti. Vzhledem k tomu, že pravidelnému dobrovolnictví se lidé věnují většinou v určité etapě svého života, kdy na to mají volnou kapacitu, je potřeba neustálá propagace dobrovolnictví a nábor nových zájemců. Proto jsem rád, že se po covidové pauze zase vracíme ke krajskému Dni dobrovolnictví. Uskuteční se v červnu v režii Oblastní charity Chrudim a Regionálního dobrovolnického centra. Zapojí se do něj se svými aktivitami i další dobrovolnická centra z našeho kraje,“ uvedl po jednání Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor.

Dobrovolnictví jde provozovat individuálně, nebo prostřednictvím lokálních dobrovolnických center. Těch je v Pardubickém kraji celkem 16 a pro zájemce o dobrovolnictví jsou určitou zárukou bezpečnosti, kvality, pomoci, poradenství či vzdělávání. Jejich přehled najdete na novém webu dobrokraj.cz (https://dobrokraj.cz/lokalni-dobrovolnicka-centra/)

Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje funguje v Pardubicích už tři roky za podpory Ministerstva vnitra. Poskytuje lokálním dobrovolnickým centrům informační, poradenské a koordinační zázemí při realizaci jejich dobrovolnických programů a je kontaktním místem pro širokou veřejnost. „Pardubický kraj vyčlenil pro letošní rok na podporu dobrovolnictví a činnost dobrovolnických center celkem 1,2 milionu korun,“ doplnil Pavel Šotola.

A co říkají ti, kteří se v oblasti dobrovolnictví dlouhodobě pohybují? Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.

Zdroj: Pardubický kraj