IMG_9717

ŽIVOT V ŠANCI PRO TEBE BĚHEM PRÁZDNINOVÝCH DNÍ

Během letního režimu trávili naši zaměstnanci s dětmi mnoho času na hřišti nebo při vycházkách v přírodě. Pracovníci s dětmi utužovali jejich vztahy ke krajině, vysvětlovali a prohlubovali jejich základní dovednosti o odpadové problematice a povídali si s nimi o našem okolí. Den plný zábavy prožily děti v zábavním parku Heroland u Kutné hory. Děti zde vyzkoušely širokou škálu atrakcí a z výletu si odvezly mnoho radostných zážitků. (Video prezentaci z výletu naleznete na naší fcb stránce: Šance pro Tebe.)

Uprostřed prázdnin se dobrovolnická agentura Šance pro Tebe zapojila ve Sportovním parku Pardubice do Dnů Dobrovolnictví, které pořádá Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje, provozované Koalicí nevládek. Koordinátoři dobrovolníků společně s dobrovolníky přichystali pro návštěvníky bohatý program, který vykouzlil úsměvy na tvářích nejen dětem, ale i jejich rodičům.

Dobrovolníci se zpravidla také zapojili do běžných činností Šance pro Tebe. Naše dlouhodobá dobrovolnice Jarmila Blažková zaujímá své nepostradatelné místo v našem sociálním podniku, šicí dílně Ušito s Šancí. Během prázdnin se jí podařilo např. ušít povlaky na židle, které putovaly do alternativní jídelny Kruhu zdraví. Pod jejím vedením probíhají také od září odpolední kurzy šití pro začínající švadlenky a kurzy patchworku.  

Zaměstnanci nízkoprahových klubů pracovali s dětmi a mládeží, přičemž věnovali pozornost zejména smysluplnému trávení jejich volného času. Zástupci této služby úzce spolupracují se svými kolegyněmi z terénního programu streetwork, které aktivně vyhledávají mladé lidi na ulici a v parcích, kde s uživateli sdílí jejich každodenní problémy a poskytují jim potřebnou pomoc. Mimo jiné jim také nabízejí možnost bezpečného trávení svého volného času ve výše uvedených klubech.

Díky spolupráci s dalšími odborníky (s obvodní lékařkou, Krajskou nemocnicí Pardubice a týmem lékařů oddělení psychiatrie) se podařilo stabilizovat život jedné rodiny. Dále jsme spolupracovali s řediteli základních škol a třídními učiteli  dětí. Měsíc srpen byl v terénních a aktivizačních službách měsícem, kdy pracovníci řešili partnerské krize, výchovné problémy nebo problémy spojené s drogami. Spolupracovali jsme s Městským úřadem Chrudim, Úřadem práce nebo Potravinovou bankou.

Zažívali jsme radostné, ale i těžké chvíle. Bohužel přes všechnu snahu našich odborných pracovníků došlo v jedné z rodin k odebrání dítěte. Byli jsme svědky chvíle, kdy se maminka musela rozloučit se slzami v očích se svou vlastní dcerou. Nic méně tímto okamžikem pro nás naše práce nekončí, ba naopak. S maminkou zůstáváme nadále v kontaktu a jsme jí nadále oporou. Naším cílem je zmírnit dopady problémů, kterým je v současné době rodina vystavena a společně hledat řešení, jak navrátit dítě zpět do rodiny.

Hledíme vpřed, spolupracujeme a vypisujeme výběrová řízení na volná pracovní místa. Jsme neustále v kontaktu s uživateli soc. služeb. Jsme si navzájem oporou při řešení složitých životních situací.

.