Setkani_DC_III_6_2020

SETKÁNÍ DOBROVOLNICKÝCH CENTER PARDUBICKÉHO KRAJE

V pondělí 7. listopadu 2022 se v Pardubicích sejdou zástupci lokálních dobrovolnických center z celého Pardubického kraje. Setkání pořádá Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje (RDC). Naváže na tradici pravidelných setkávání a uskuteční se po dlouhé „covidové“ pauze naživo, konkrétně od 15 hodin na adrese: Komenského náměstí 120, Pardubice, budova Krajského úřadu Pk (bývalá Reálka) – zasedací místnost č. C202. Účastníci se dozvědí o aktuálním dění na poli dobrovolnictví v regionu a vzájemně posdílí svoje zkušenosti či problémy s realizací svých dobrovolnických programů. Hostem bude také krajský radní Pavel Šotola, aby přítomné seznámil s novinkami ze strany Pardubického kraje. Pozvánka je k dispozici zde a zájemce o účast prosíme o přihlášení na mail: machova@konep.cz.

Kdo by si chtěl navíc rozšířit obzory v problematice sociálních sítí, může se v tento den zúčastnit navíc semináře Instagram jako nástroj pro získávání dobrovolníků, který se koná od 9 do 14 hodin v prostorách Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje. Více informací najdete zde.

Nahlásit se je možné na emailu: machova@konep.cz, a to nejpozději do 2. listopadu 2022.