woman-2701154_1280

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ DOBROVOLNICKÝCH CENTER A DOBROVOLNICKÝCH ORGANIZACÍ

Společnost ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., připravila vzdělávání pro pracovníky dobrovolnických center a dobrovolnických organizací (koordinátory dobrovolnictví). Tato vzdělávací aktivita si klade za cíl především rozvoj znalostí, praktických a manažerských dovedností účastníků, rovněž nácvik lektorských dovednosti, a prezentačních technik a dále celková evaluace navrženého obsahu a formy vzdělávání pro „Doporučenou metodiku školení koordinátorů dobrovolníků“.

Kurz je pro zájemce bezplatný a je součástí veřejné zakázky „Zabezpečení klíčových výstupů projektu II – Rozvoj dobrovolnictví v ČR”, která je realizována projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Účastníci získají certifikát o absolvování kurzu podepsaný ředitelem výzkumného ústavu ACCENDO.

Školení proběhne v online prostředí MS Teams, a to formou interaktivních prezentací. Naplánováno je celkem 7 dnů po 6 hodinách školení. V rámci programu budou probrána tato témata: základy dobrovolnictví, základní rámec poskytování dobrovolnictví, komunikační, prezentační a lektorské dovednosti, dobrovolnická infrastruktura, propagace a management dobrovolnictví. Součástí bude i praktická výuka s cílem posílit rozvoj lektorských dovedností. Během stanoveného času budou tak mít účastnici možnost si vyzkoušel 6 hodin vlastního aktivního školení dobrovolníků.

První běh je již zcela naplněn, je možné se stále přihlásit na období: 7. – 29. 6. 2021 prostřednictvím formuláře: https://forms.gle/ahEsMsyJbi1tczps6. Podrobný obsah a termíny jednotlivých školících dní najdete zde. Pro více informací se obracejte na naše RDC: dobrokraj@konep.cz, tel.: 605 822 531